Đèn bue MH SBL04-150

Đang cập nhật…

Công suất: 150w

SBL04-150