Đèn bue MH SBL04-250

Đang cập nhật…

Công suất: 250w

SBL04-250