Đèn bue MH SBL04-400

Đang cập nhật…

Công suất: 400w

SBL04-400