Posted on

Tiết kiệm chi phí dầu cho tàu cá đánh bắt xa bờ

Bài này đề cập tới phần nhiên liệu phát điện . Có 3 phần tổn hao:
1- Đầu máy diezen không tốt hao dầu :
2- Dùng đầu phát không đồng bộ : bù và kích từ không đúng .không đảm bảo thông số đầu ra (điện áp và tần số)
3- Thiết bị chiếu sáng không tốt.
Qua khảo sát thực tế : trên tàu cá chiếu sáng 18 bóng metalhalide1000w tổng công suất điện lắp đạt 18kw*1.2 = 21.6 10 giờ tiêu hao 100 kg dầu .Công suất thực cho đèn chỉ đạt 75-80% công suất lắp đặt
suất tiêu hao 0.58-0.61kg/kwh trong lúc thông thường 0.225-0.25kg/kwh
Như vậy lựơng dầu tiêu thu gấp hơn hai lần một máy phát điện bình thường.Rất nhiều tàu cá trang bị hai giàn đèn như trên .và mỗi đêm đánh cá đã lãng phí 100kg dầu. mỗi năm (200 tối đánh bắt)lãng phí 250 triệu-500 triệu đồng. Chỉ tính khoảng 10 000 tàu đánh bắt dùng đèn trên cả nước thì lãng phí một nam đã lên con số 5000 tỉ đồng

Nguyên nhân và khắc phục:

Chủ yếu tổn hao do hiệu suất của đầu phát điện không đồng bộ (chuyển đổi từ động cơ rotor lồng sóc) nên tần số và điện áp không ổn định. muốn ổn định tương đối phải vận hành ở chế độ non tải. Trên thực tế mát phát không đồng bộ cũng nhiều ưu điểm (gọn nhẹ ,ít hư hỏng, không vào nước ) nhưng hệ thống tự kích bằng tụ điện phải được thiết kế sao cho phù hợp với tải là phức tạp ,mà các tàu cá không thể trang bị.
Mặt khác tần điện áp ra ổn định là điều rất cần cho các loại đèn phóng điện có chấn lưu và tụ .(đã dược tính ở tần số 50Hz) .điều này máy phát điện không đồng bộ không làm được. để đèn sáng được tổn hao trên chấn lưu và tụ rất lớn. dễ hư hỏng đèn.
Bởi vậy trước tiên nên đầu tư máy phát điện chuyên cho biển ,cấp cách điện cao.không chổi than. Đây là điều dễ làm và hiệu quả thu hồi vốn nhanh nhờ tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu.
Nếu được quan tâm khuến khích thành phong trào thi đây là vấn đề không nhỏ trong đánh bắt khai thác thủy sản.
Sau khi có hệ thống nguồn điện hiệu suất tốt ,chất lượng tốt .thì tính đến giải pháp chiếu sáng chuyên dụng hiện đại theo công nghệ đánh bắt . (xem bài sau).chiếu sáng chuyên dụng hiện đại theo công nghệ đánh bắt .