Trang trại 1600 nái đẻ và 7000 heo hậu bị (quy mô 20 ha) Dự án, Tự động hóa

Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống điều khiển, tủ điện điều khiển theo qui trình công nghệ của chủ đầu tư.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển, thi công lắp đặt, đấu nối thiết bị cho toàn bộ trang trại.
  • Hướng dẫn vận hành cho công nhân sản xuất.
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho nhà máy và tiến hành bàn giao đưa vào sản xuất

Địa điểm: Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Hạng mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển Trang trại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *