Trang trại gà Quang Minh Dự án, Tự động hóa

Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống điều khiển, tủ điện điều khiển theo qui trình công nghệ của chủ đầu tư.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển, thi công lắp đặt, đấu nối thiết bị cho toàn bộ trang trại.
  • Hướng dẫn vận hành cho công nhân sản xuất.
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho nhà máy và tiến hành bàn giao đưa vào sản xu

Địa điểm: Ấp Sóc Ruộng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Hạng Mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển Trang trại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *