Bảo trì hệ hệ thống cơ điện, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất trong công nghiệp.

Chúng tôi nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất trọn gói, hoặc một phần hằng năm, hoặc định kỳ cho các cơ quan, văn phòng, trung tâm thương, nhà máy sản xuất, trang trại sản xuất nông nghiệp, trang trại chăn nuôi.

  • Bảo trì hệ thống điện
  • Bảo trì hệ thống máy lạnh
  • Bảo trì hệ thống cấp thoát nước
  • Bảo trì hệ thống máy móc công nghiệp