Sản phẩm bán chạy

Hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Motor AC Servo

Hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Allen bradley

Tủ điện điều khiển

TỦ ĐIỀU KHIỂN QUẠT

Thiết kế & thi công hệ thống điện

Hệ thống điện

Hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Màn hình HMI

Sản phẩm thương mại

LỌC NƯỚC -RESIN UP6150

Hệ thống tự động hóa công nghiệp.

S7_1200

Hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Schneider

Thi công cơ điện M&E

Tủ chuyển nguồn