Showroom FeLice BouTique2018-12-03T08:27:13+07:00

Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống cơ điện theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, điều hoà không khí, mạng, điện thoại, camera.

Địa điểm: Đường song hành, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Hạng mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện Showroom

Chia sẽ qua Facebook