CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VAS TUỆ MINH

Lô A5, Đường D2, Khu công nghiệp KSB (Khu B), Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TỦ ĐIỆN LV-MSB 4000Ampe – TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI PDB- 4000Ampe