Nhà máy cáp viễn thông Dự án, Tự động hóa

Chi tiết dự án

Địa điểm: Khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai
Hạng Mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển nhà máy