Trang trại 1600 nái đẻ và 7000 heo hậu bị (quy mô 20 ha) Dự án, Tự động hóa

  Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống điều khiển, tủ điện điều khiển theo qui trình công nghệ của chủ đầu tư.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển, thi công lắp đặt, đấu nối thiết bị cho toàn bộ trang trại.
  • Hướng dẫn vận hành cho công nhân sản xuất.
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho nhà máy và tiến hành bàn giao đưa vào sản xuất

Địa điểm: Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Hạng mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển Trang trại.