Trang trại gà Quang Minh Dự án, Tự động hóa

Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống điều khiển, tủ điện điều khiển theo qui trình công nghệ của chủ đầu tư.
  • Cung cấp tủ điện điều khiển, thi công lắp đặt, đấu nối thiết bị cho toàn bộ trang trại.
  • Hướng dẫn vận hành cho công nhân sản xuất.
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật cho nhà máy và tiến hành bàn giao đưa vào sản xu

Địa điểm: Ấp Sóc Ruộng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Hạng Mục: Thi Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển Trang trại.