Tư vấn, cung cấp các giải pháp, lắp đặt hệ thống tự động hoá.

OMETCO là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện, tự động hóa cho các nhà máy, cho các trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trang trại chăn nuôi hiện đại theo tiêu chuẩn của cá nước tiên tiến như Hàn Quốc, Châu u:

  • Các tủ điện tích hợp trong nhà máy
  • Các hệ thống lập trình PLC, HMI.v.v
  • Các hệ thống tích hợp cho trang trại nông nghiệp công nghệ cao
  • Các hệ thống tích hợp cho trang trại chăn nuôi.