Tư vấn thiết kế và thi công cơ điện

  • Hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu các gói tư vấn thiết kế cơ điện như: Hệ thống cung cấp điện, hệ thống an ninh, camera quan sát, hệ thống MATV, hệ thống PA, hệ thống thông tin liên lạc và internet, hệ thống điều khiển đèn chiếu sang, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, hệ thống thông thoáng gió và điều hòa không khí.
  • Thi công hệ thống cơ điện như: Hệ thống cung cấp điện, hệ thống an ninh, camera quan sát, hệ thống MATV, hệ thống PA, hệ thống thông tin liên lạc và internet, hệ thống điều khiển đèn chiếu sang, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, hệ thống thông thoáng gió và điều hòa không khí.