Văn phòng điều hình nhà máy NanYang Dự án, Thiết kế thi công cơ điện

Chi tiết dự án

  • Thiết kế hệ thống cơ điện theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, điều hoà không khí, mạng, điện thoại, camera.

Địa điểm: Khu công nghiệp Long Khánh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Hạng mục: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ điện văn phòng điều hành nhà máy